Įdomioji biologija. Elektra mintančios ir ją generuojančios bakterijos

https://www.youtube.com/watch?v=rgkeckRSvV8
Šis "Įdomiosios biologijos" įrašas yra pasiūlytas vieno iš blog'o skaitytojo.

Gamtoje yra pačių įvairiausių mikrobų, kurie išgyvenimui naudoja pačias įvairiausias medžiagas. Kai kurių mikrobų dieta yra labai minimali, jiems reikia itin nedaug medžiagų. Yra ir tokių, kuriems nereikia nei deguonies, nei maisto. Viskas ko jiems reikia – gryna elektros energija.

Tokie mikrobai dažniausiai sutinkami dumblėtame jūrų dugne ar upių pakraščiuose. Juos surasti yra itin lengva: biologai šiuos mikrobus gali suvilioti į nuosėdas įbedę elektrodą (prašau, nedarykite to patys!). Arčiausiai esančios bakterijos netgi išsiaugina biologinius elektrinių laidų atitikmenis, kad kiti mikrobai, esantys toliau, galėtų prisijungti prie elektros šaltinio. Tai tikras gyvas elektros tinklas. Be to, panašu, kad ir mums gali būti naudos iš tokio mikroskopinio tinklo. Be kitų dalykų, toks tinklas gali suteikti efektyvų būdą naikinant toksines atliekas ir kitas aplinkos taršos formas.

Nors ir bakterijos, valgančios elektrą, gali atrodyti kaip iš mokslinės fantastikos scenarijaus, bet jų elgesys nėra toks egzotinis, kaip gali atrodyti. Visos Žemės gyvybės formos norint išgyventi naudoja energiją. Ši energija ateina iš elektronų, tų pačių mažyčių neigiamai įkrautų dalelių, kurie, keliaudami elektros laidais, sukuria elektros srovę.

Mes žmonės, kaip ir nemaža dalis kitų organizmų, šiuos elektronus gauname iš cukrų. Tam tikrų cheminių reakcijų metu, vykstančių ląstelėje, elektronai yra atpalaiduojami ir galiausiai patenka į deguonį, kurį gauname kvėpavimo metu. Ši elektronų srovė yra būtent tai, kas suteikia energijos mūsų organizmams. Tai reiškia, kad visos būtybės susiduria su tuo pačiu iššūkiu – nesvarbu, ar tai būtų vienaląstė bakterija, ar mėlynasis banginis, visiems reikia rasti elektronų šaltinį ir vietą, kur juos gali išmesti, jog užbaigtų ratą. Bet kas atsitinka, kai nėra deguonies, ant kurio yra permetami elektronai?

Geobacter metallireducens
Daug organizmų gyvena žemos deguonies koncentracijos aplinkoje, tad jie naudoja alternatyvius elektronų akceptorius (ne deguonį). Kai kurie „kvėpuoja“ metalais, o ne deguonimi. 1987 metais Derek Lovley ir jo laboratorijos komanda (Masačiusetso universitetas) aptiko pirmąsias tokias bakterijas Potomac upės krantuose, netoli Vašingtono. Šie mikrobai, Geobacter metallireducens, elektronus gauna iš organinių medžiagų ir perduoda juos geležies oksidams. Kitaip tariant, jie valgo atliekas (įskaitant ir etanolį) ir „kvėpuoja“ geležimi, o ne deguonimi. Be abejo, šis kvėpavimas nėra toks, kokį vykdome mes, nes bakterijos neturi plaučių. Vietoj to, bakterijos elektronus perduoda geležies oksidams, kurie yra už ląstelės. Jie tai atlieka per specialius į plaukus panašius laidus, kurie išsikiša iš ląstelės paviršiaus. Šie mažyčiai laidai veikia taip pat, kaip vario laidai, kai jie valdo elektros energiją. Šie laidai pavadinti mikrobiniais nanolaidais.

Geobacter bakterijos gali išgyventi naudodamos tokius energijos šaltinius, kurių negali naudoti dauguma kitų gyvybės formų. Jos netgi gali „valgyti“ taršą. Jos gali išsiliejusios naftos organinius junginius konvertuoti į anglies dioksidą ar tirpias radioaktyvių metalų formas, pavyzdžiui, plutonio ar urano, paversti netirpiomis, kurios ženkliai mažiau tikėtina, jog užterš požeminius vandenis. Be to, šių procesų metu jos generuoja elektrą.

1988 metais, praėjus metams, po Lovley atradimo, mikrobiologas Kenneth Nelson (Pietų Kalifornijos universitetas) atrado antrąją elektronus išskiriančią bakteriją. Jis tyrė keistą Oneida ežero (New York valstija) fenomeną. Ežere yra mangano, kuris reaguoja su oro deguonimi ir taip susidaro mangano oksidas. Tačiau, Nealson, ne taip kaip tikėjosi, nerado daug mangano oksido. To kaltininkas – Shewanella oneidensis. Ši bakterija kvėpuoja deguonimi, kai jo yra aplinkoje, bet dumblėtuose ežero krantuose, kur deguonies trūksta, ji elektronus perkelia mangano oksidui, taip gamindama elektros srovę. Ji gali naudoti ir kitus metalus, pavyzdžiui, geležį.

Tik neseniai suprasta, kaip šios bakterijos tai atlieka. Pažiūrėjus mikroskopu, buvo matyti, kad Shewanella turi ilgas ir plonas į plaukus panašias membranos ataugas. Pradžioje buvo manyta, kad šiomis ataugomis keliauja elektronai kaip vario laiduose ar panašiai kaip Geobater atveju. Tačiau paaiškėjo, kad šios ilgos ataugos yra laidžios tik išdžiovintos laboratorijoje. Vietoj to, Shewanella iš ląstelės elektronus išleidžia per transporto molekules, vadinamas flavinais, ir baltymus, įterptus į jų išorines membranas, vadinamus citochromais.

Aprašytos bakterijos kvėpuodamos gamina elektrą. Tačiau šios elektronus išleidžiančios bakterijos nėra vienintelės, kurias atrado mokslininkai.

Kol daugelis organizmų elektronus gauna iš angliavandenių, kai kurios bakterijos gali naudoti pačius gryniausius elektronus. Jos elektronus gauna iš mineralų ir akmenų. Tam tikru atžvilgiu, jos elektronus gauna tiesiai iš rozetės. Annette Rowe, Nealson studentė, vandenynų dugne nustatė šešias naujas bakterijų rūšis, kurios gali išgyventi vien naudodamos elektrą. Visos šios rūšys skyrėsi viena nuo kitos ir nei viena nebuvo panaši į Shewanella ar Geobacter.

Rowe surinko mėginius iš Catalina uosto dugno, parsinešė juos į laboratoriją ir įvedė elektrodus. Tada ji keitė elektrodų įtampą, kad pažiūrėtų, ar bakterijos „valgys“ elektrodo elektronus, ar perkels elektronus ant jų. Ji atrado, jog kai nėra jokio kito prieinamo maisto šaltinio, bakterijos tiesiogiai pasiima elektronus nuo elektrodų. Natūralioje aplinkoje, tikėtina, kad bakterijos elektronus gauna iš jūrų dugno geležies ir sieros. Rowe identifikuotos bakterijos priklauso Halomonas, Idiomarina, Marinobacter ir Pseudomonas (γ-Proteobacteria klasė) bei Thalassospira ir Thioclava (α-Proteobacteria klasė).

Dabar žinoma dar daugiau elektronus mylinčių bakterijų – tiesiog užtenka į žemę įbesti elektrodą ir greitai elektrodas bus padengtas bakterijomis. Eksperimentai rodo, jog šios bakterijos iš esmės valgo arba gamina elektrą.

Būtų nuostabu, jog egzistuotų tokios rūšys, kurios ir valgytų, ir išskirtų elektronus, tada jos galėtų egzistuoti naudodamos elektrą kaip vienintelį energijos šaltinį. Pasak Lovley, tokios rūšys jau yra atrastos. Kaip teigia jis, kai kurios Geobacter rūšys gali tiesiogiai perkelti elektronus elektrodams ir taip pat tiesiogiai priimti elektronus nuo jų. 2015 metais buvo atrasta, jog tokie mikrobai gali dirbti kartu ir perduodi elektronus vieni kitiems, susijungiant į elektros tinklą.

Vandenyno dugne gausu metano, kurį išskiria mikrobai, mintantys mirusių dumblių ir gyvūnų liekanomis. Jei šis metanas patektų į atmosferą, dujos sustiprintų globalinį atšilimą, bet laimei, yra mikrobų, kuriešią padėtį kontroliuoja. Skirtingos bakterijų ir archėjų rūšys susikooperuoja, jog suskaidytų metaną dar prueš jam patenkant į paviršių.

Gunter Wegener (Max Planck jūrų biologijos institutas, Bremen) susidomėjo, kaip vyksta šis procesas. Jis surinko mikrobų pavyzdžius, kurie gyvena vandenynų dugne 60°C temperatūroje ir pažiūrėjo į juos per mikroskopą. Jis pamatė plonas į laidus panašias struktūras, einančias iš bakterijų ląstelių. Nors jie tėra vos kelių nanometrų pločio, laidai yra keliolikos mikrometrų ilgio, taigi ilgesni nei pačios ląstelės. Pasirodo, kad bakterijos šiuos laidelius naudoja susijungimui su archėjomis. Archėjos naudoja metano elektronus, oksiduodamos dujas ir gamindamos karbonatą. Tada jos laidais elektronus perduoda partnerėms bakterijoms. Galiausiai, bakterijos perduoda elektronus sulfatams, generuodamos energiją, kurią ląstelės gali panaudoti.

Mokslininkai identifikavo genus, kurie koduoja šių nanolaidų gamybą. Tik kai yra pridedama metano, genai įsijungia ir susiformuoja nanolaidai tarp bakterijų ir archėjų. Tokia elektronų kooperacijos forma tarp dviejų tipų organizmų galėjo atsirasti prieš milijonus metų, kai Žemės atmosferoje nebuvo deguonies. „Vienas įdomiausių atradimų elektronus valgančių ir kvėpuojančių mikrobų srityje yra tarprūšinė elektronų pernaša“, - sako Lovley. „Mikroorganizmai susiriša kartu dalindamiesi elektronais, kad galėtų atlikti reakcijas, kurių vieni patys negalėtų atlikti“.

Lovley ir jo komanda rado ir kitas bakterijų bendruomenes, kurios perduoda elektronus vienos kitoms. Laboratorijoje, Lovley parodė, kad dvi Geobacter rūšys – G. metallireducens ir G. sulfurreducens – išgyvena formuodamos laidžius nanolaidų tinklus, per kurios gali keliauti elektronai. G. metallireducens pasiima elektronus iš etanolio ir juos tiesiogiai perduoda G. sulfurreducens, naudojant elektros tinklą.

Kai kurios bakterijos gali susijungti, formuodamos ilgus „kabelius“. Kabelių bakterijos gyvena jūrų dugne ir upėse, kur yra mažai deguonies. Be deguonies jos neturi kam perduoti elektronų. Kad susidorotų su šia problema, kabelių bakterijos, kurios priklauso Desulfobaceae šeimai, vienos ląstelės pločio formuoja grandines, kurios susideda iš tūkstančių ląstelių ir yra keliolikos centimetrų ilgio (didelis atstumas bakterijoms, kurios tėra 3 ar 4 mikrometrų ilgio), kol jos pasiekia aplinką, kurioje yra deguonies. Pirmoji grandinės bakterija, kuri gyvena mažos koncentracijos deguonies aplinkoje, pasiima elektronus iš sulfidų ir perduoda kitai grandinės bakterijai. Ši bakterija elektronus perduoda kitai ir t.t., kol galiausiai pasiekiama bakterija, kuri elektronus perduoda deguoniui. Tai reiškia, kad bakterijos, gyvenančios jūrų dugno dumblyne, kur nėra deguonies, gali pasiekti vandenyje ištirpusį deguonį, esantį aukščiau, paprasčiausiai „laikydamosi už rankų“ su kitomis bakterijomis.

Dar kitos bakterijos pasikliauja akmenimis ir mineralais. Buvo pastebėtos bakterijos, kurios prikimba prie laidžių medžiagų, pavyzdžiui, geležimi turtingo mineralo magnetito, kad perduotų elektronus viena kitoms per magnetitą. Manoma, kad gali susiformuoti magnetito grandinės, sujungdamos elektronus duodančias ir elektronus priimančias bakterijas.

Gali pasirodyti, kad šios bakterijos užima egzotines aplinkas, tačiau elektronais kvėpuojantys ir valgantys mikrobai sutinkami ir artimesnėse aplinkose. Pavyzdžiui, jie buvo rasti virduliuose, kurie konvertuoja alaus daryklos atliekas į metaną. Vienoje iš alaus daryklų, Geobacter metallireducens tiesiogiai perdavė elektronus kitai bakterijai Methanosaeta harundinacea, kuri perduoda elektronus anglies dioksidui. Yra tikėtina, kad žmogaus žarnyno bakterijos taip pat tokiu būdu sąveikauja su kitomis žarnyno bakterijomis.

Taigi, kodėl bakterijos įgavo tokią savybę? Gebėjimas išgyventi naudojant vien elektronus yra protingas būdas prisitaikyti, kai aplinka yra skurdi, pavyzdžiui, vandenyno dugnas ar giliai po žeme. Čia tiesiog nėra u-užtektinai energijos organizmams augti ar konkuruoti, bet yra užtektinai tam, kad galėtų egzistuoti. Jei gyvybė egzistuotų kitose Saulės Sistemos vietose, pavyzdžiui Marse ar Jupiterio palydove Europoje, būtų panašios skurdžios aplinkos. Astrobiologai, ieškantys nežemiškų gyvybės formų, turėtų susidomėti tokiais elektronais kvėpuojančiais ir elektronus valgančiais mikrobais. Ar nežemiška gyvybės forma egzituoja, ar ne, tokių bakterijų atradimas vis tiek yra neįtikėtinas atradimas. Viskas ko joms reikia, tai suteikti elektrodą, nuo kurio jos galėtų „kvėpuoti“ elektronais ir jos gali pavogti elektronus nuo toksinių atliekų, naftos išsiliejimo vietų ar radioaktyvių atliekų, valydamos atliekas ir generuodamos elektrą.

Neblogai vienaląsčiam organizmui.

Sekit ir dalinkitės. Iki kito susitikimo :)

Informacijos šaltiniai: 
  • http://www.bbc.com/earth/story/20160613-there-are-microbes-that-eat-and-poo-nothing-but-electricity

Genų rekombinacija. Transformacija

https://epicgenetic.wordpress.com/2014/09/05/prdm9-my-favourite-gene/
Genų rekombinacija – tarp dviejų DNR molekulių vykstantys genų mainai, kurių rezultatas – naujo geno rinkinių atsiradimas chromosomoje. Jei ląstelė pasiima svetimą DNR (donorinė DNR), dalis jos gali įsiterpti į ląstelės chromosomą (šis procesas vadinamas krosingoveriu) ir kai kurie chromosomose esantys genai yra sumaišomi. DNR įvyko rekombinacija, taigi, chromosomoje yra dalis donorinės DNR.


Kyla natūralus klausimas, jei genų rekombinacijoje dalyvauja skirtingų individų DNR, kaip jos atsiduria šalia viena kitos, kad galėtų įvykti rekombinacija? Eukariotų atveju, genų rekombinacija, krosingoveris, vyksta lytinių ląstelių formavimosi metu (dukterinės ląstelės genetiškai nėra identiškos motininei ląstelei). Bakterijų atveju, genų rekombinacija vyksta keletu skirtingų būdų.

Kaip ir mutacijų atveju, genų rekombinacija prisideda prie populiacijos genetinės įvairovės, kuri yra evoliucijos varomoji jėga. Genų rekombinacija yra palankesnė, nei mutacijos, nes mažiau tikėtina, jog genų rekombinacijos rezultatas bus neveiklus genas. Be to, tikėtina, kad atsiras naujos genų kombinacijos, suteikiančios organizmui naujų vertingų savybių.

Pagrindinis Salmonella žiuželius sudarantis baltymas yra ir vienas pagrindinių baltymų, sukeliančių imuninį atsaką. Tačiau, šios bakterijos geba gaminti du skirtingus žiuželio baltymus. Kai mūsų imuninė sistema sukuria atsaką prieš Salmonella ląsteles, turinčias vienos formos žiuželio baltymą, organizmai, turintys kito tipo baltymą, nėra veikiami imuninio atsako. Kuris žiuželio baltymas bus gaminamas yra nusprendžiamas rekombinacijos, kuri atsitiktinai įvyksta chromosominėje DNR. Taigi, keisdama gaminamą žiuželio baltymą, Salmonella gali išvengti šeimininko apsaugos sistemos.

Vertikali genų pernaša įvyksta, kai genai yra perduodami organizmo palikuoniams. Augalai ir gyvūnai palikuoniams genus perduoda būtent vertikaliu būdu. Tačiau bakterijos genus gali perduoti ne tik palikuoniams, bet ir kitiems mikrobams. Tai yra vadinama horizontalia genų pernaša. Horizontali genų pernaša bakterijose vyksta keliais skirtingais būdais. Visais atvejais pernašoje dalyvauja ląstelė-donorė, kuri perduoda dalį savo DNR ląstelei-recipientei. Po pernašos, dalis donorės DNR yra inkorporuojama į recipientės DNR (neįsiterpusi DNR yra suskaidoma ląstelės fermentų). Ląstelė recipientė, kurioje yra įterpta donorės DNR, vadinama rekombinantine. Genetinės medžiagos perdavimas tarp bakterijų nėra dažnas įvykis – jis vyksta 1 % ar mažiau visos populiacijos. Šiame įraše aptarsime vieną iš horizontalios genų pernašos mechanizmų, o kitame susipažinsime su kitais dviem.

Bakterijų transformacija

Transformacijos metu, genai tirpale yra perkeliami iš vienos bakterijos kitai kaip „nuoga“ DNR. Šis procesas pirma kartą parodytas prieš daugiau nei 90 metų, nors tuo metu nelabai buvo suprasta, kas vyksta. Transformacija ne tik parodė, kad genetinė medžiaga gali būti perduodama vienos bakterijos kitai, bet šio fenomeno tyrimai padėjo nustatyti, jog DNR yra genetinė medžiaga. Pirmąjį transformacijos eksperimentą 1928 metais atlikto Frederick Griffith, dirbdamas su dviem Streptococcus pneumoniae kamienais. Vienas, virulentiškas (patogeniškas) kamienas, turi polisacharidinę kapsulę, apsaugančią nuo fagocitozės. Tokia bakterija ir sukelia plaučių uždegimą. Kitas, nevirulentinis, kamienas tokios kapsulės neturi ir nesukelia ligos.

Griffith susidomėjo, ar karščiu kapsuliuotų bakterijų injekcijos gali būti panaudojamos kaip plaučių uždegimo vakcinos pelėms. Kaip ir tikėtasi, gyvų kapsuliuotų bakterijų injekcijos peles nužudė, o žuvusių kapsuliuotų ar gyvų nekapsuliuotų bakterijų injekcijos pelių nepražudė. Tačiau, kai žuvusios kapsuliuotos bakterijos buvo sumaišytos su gyvomis nekapsuliuotomis bakterijomis ir toks mišinys buvo suleistas pelėms, dauguma pelių mirė. Mirusios pelės kraujyje Griffith nustatė gyvas kapsuliuotas bakterijas. Paveldima medžiaga (genai) iš negyvų bakterijų pateko į gyvas ląsteles, genetiškai jas pakeitė, taigi, ląstelių palikuonės turėjo kapsules ir buvo virulentiškos.Tolimesni tyrimai, paremti Griffith eksperimentu, atskleidė, kad bakterijų transformacija gali vykti nebūtinai šeimininko organizme. Skysta terpė buvo inokuliuota gyvomis nekapsuliuotomis bakterijomis. Tada į terpę buvo pridėtos negyvos kapsuliuotos bakterijos. Po inkubacijos, gyva kultūra turėjo kapsules ir buvo virulentiška. Nekapsuliuotos bakterijos buvo transformuotos. Jos įgavo naują paveldimą bruožą, inkorporuodamos žuvusios kapsuliuotos bakterijos genus.
 
Kitas etapas buvo įvairių cheminių medžiagų išgavimas iš mirusių ląstelių, nusprendžiant, kurie komponentai sukelia transformaciją. Šie eksperimentai buvo atlikti Oswald Avery ir jo asistentų Colin Macleod ir Maclyn McCarty, JAV. 1944 metais jie paskelbė, kad komponentas, kuris atsakingas už nežalingų S. pneumoniae transformaciją, yra DNR. Jų rezultatai buvo vienas iš įtikinamų įrodymų, kad DNR yra genetinės informacijos nešėja.

Po Griffith eksperimento buvo sužinota nemažai svarbios informacijos apie transformaciją. Gamtoje, kai kurios bakterijos, greičiausiai po ląstelių lizės (žūties), išleidžia savo DNR į aplinką. Tada kitos bakterijos susiduria su šia DNR ir, priklausomai nuo tam tikros rūšies ir augimo sąlygų, gali pasiimti šios DNR fragmentus ir rekombinacijos būdu integruoti ją į savo chromosomą. RecA baltymas prisijungia prie ląstelės DNR ir tada prisijungia prie donorės DNR, sukeldamas grandinių keitimąsi. Ląstelė-recipientė su šia nauja genų kombinacija yra tam tikras hibridas arba rekombinuota ląstelė. Visos tokios rekombinantinės ląstelės palikuonės bus jai identiškos. Natūraliai transformacija vyksta nedaugelyje bakterijų genčių, tarp kurių yra Bacillus, Haemophilus, Neisseria, Acitobacter ir tam tikri Streptococcus ir Staphylococcus genčių kamienai.


Nors tik nedidelė dalis ląstelės DNR yra transformuojama į recipientę, molekulė, kuri turi praeiti ląstelės-recipientės sienelę ir membraną, vis tiek yra gana didelė. Fiziologinė būsena, kai ląstelė-recipientė gali priimti donorės DNR, yra vadinama kompetentine. Ląstelė tampa kompetentine dėl tam tikrų ląstelės sienelės pokyčių, dėl kurių ji tampa pralaidi didelėms DNR molekulėms.

Sekit ir dalinkitės. Iki kito susitikimo :)

Informacijos šaltiniai: 
  • Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. “Microbiology. An Introduction”. 11th edition. p.231-234

Mokslo naujienos: skaidulas fermentuojančios bakterijos pagerino antro tipo diabeto pacientų sveikatą

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180308143047.htm
Dėka Rutgers universiteto (New Brunswick, Kanada) profesoriaus vadovaujamo daug skaidulų turinčios dietos tyrimo, kova su antro tipo diabetu greitai gali pasistūmėti į priekį. Gausia įvairių skaidulų dieta suaktyvinus tam tikrą žarnyno bakterijų grupę pasiekta geresnė kraujyje esančios gliukozės kontrolė, didesnis svorio kritimas ir palankesni lipidų kiekiai antro tipo diabeto pacientuose.

Šešerius metus vykstantys tyrimai suteikė įrodymų, jog valgant daugiau tinkamų skaidulų galima palankiai pertvarkyti žarnyno mikrobiotą, virškinimo trakto bakterijų ekosistemą, kuri padeda virškinti maistą ir yra visapusiškai svarbi žmogaus sveikatai. „Mūsų tyrimas atveria galimybę, jog skaidulos, kurių taikinys yra tam tikra žarnyno bakterijų grupė, ilgainiui gali tapti pagrindine jūsų dietos ir gydymo dalimi“, sako Liping Zhao, pagrindinis tyrimo autorius.

Antro tipo diabetas išsivysto, kai kasa gamina neužtektinai insulino, hormono, kuris reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, arba organizmas netinkamai naudoja insuliną. Žarnyne daugelis bakterijų skaido angliavandenius, tokius kaip skaidulas, ir gamina trumpų grandinių riebalų rūgštis, kurios maitina žarnyno ląsteles, sumažina uždegimą ir padeda kontroliuoti apetitą. Trumpųjų grandinių riebalų rūgščių trūkumas siejamas su antro tipo diabetu ir kitomis ligomis. Daug klinikinių tyrimų taip pat parodė, kad didinamas maistinių skaidulų kiekis gali sušvelninti antro tipo diabeto poveikį.

Tyrimo metu atsitiktine tvarka antro tipo diabeto pacientai buvo padalinti į dvi grupes. Kontrolinė grupė maitinosi pagal standartines pacientų dietos rekomendacijas. Tuo tarpu kitos grupės narių dietoje buvo gausu skirtingų tipų skaidulų išlaikant panašią maistinę vertę, kaip ir kontrolinės grupės dietoje. Abi grupės vartojo vaistą, akarbozę, kuris padeda reguliuoti kraujyje esančios gliukozės kiekį.

Didelio kiekio skaidulų dieta – tai pilno grūdo gaminiai, tradicinės kinų medicinos maisto produktai, kuriuose gausu skaidulų, bei prebiotikai, skatinantys bakterijų, kurios gamina trumpų grandinių riebalų rūgštis, augimą. Po 12 savaičių, pacientams, kurie laikėsi didelio kiekio skaidulų dietos, vidutiniškai gliukozės kiekis kraujyje sumažėjo labiau, nei kitos grupės pacientams. Taip pat po pavalgymo jiems greičiau nukrisdavo gliukozės kiekis ir jie neteko daugiau svorio.

Stebėtina, iš 141 identifikuotų bakterijų kamienų, gaminančių trumpų grandinių riebalų rūgštis, tik 15 buvo paskatinti didesnio skaidulų kiekio. Tikėtina, kad būtent šie kamienai yra geresnės sveikatos raktas. Laikantis didelio kiekio skaidulų dietos, šie kamienai tapo dominuojantys žarnyne. Prie to prisidėjo padidėję trumpų grandinių riebalų rūgščių kiekiai. Šios rūgštys sukūrė silpną rūgštinę žarnyno aplinką, kuri sumažina žalingų bakterijų populiacijas ir prisideda prie padidėjusios insulino gamybos ir geresnės kraujo gliukozės kontrolės.

Tyrimas remia sveikos žarnyno mikrobiotos svarbą siekiant užkirsti kelią ir valdyti antro tipo cukrinį diabetą.

Sekit ir dalinkitės. Iki kito susitikimo :)

Informacijos šaltiniai: 
  • https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180308143047.htm

Mutacijų dažnis. Mutantų identifikavimas

https://www.whatisepigenetics.com/epigenetic-study-of-histone-modifications-and-dna-damage-could-lead-to-new-cancer-treatments/
Mutacijų dažnis – tikimybė, jog ląstelės dalijimosi metu genas mutuos. Dažnis dažniausiai išreiškiamas laipsnio rodikliu, kurio pagrindas 10. Kadangi mutacijos yra labai retos, laipsnio rodiklis būna neigiamas. Pavyzdžiui, vienu atveju iš 10 000 atvejų ląstelei dalinantis genas mutuoja, taigi mutacijos dažnis yra 1/10 000 arba 10-4. Spontaninės mutacijos DNR replikacijos metu įvyksta labai retai, maždaug kartą per 109 kopijuojamų bazių porų (mutacijos dažnis 10-9). Kadangi vidutinis genas turi apie 1000 bazių porų, spontaninės mutacijos dažnis yra maždaug vienas iš 106 replikuojamų genų.

Mutacijos chromosomoje įvyksta daugiau ar mažiau atsitiktinai. Retai atsirandančios atsitiktinės mutacijos yra būtinos rūšių prisitaikymui prie aplinkos – rūšies evoliucijai genetinė įvairovė, sukuriama atsitiktinai ir mažu dažniu, yra naudinga. Pavyzdžiui, reikšminio skaičiaus bakterijų populiacijoje (didesnėje nei 107 bakterijų ląstelių), keli nauji mutantai atsiras kiekvienoje ląstelių kartoje. Dauguma mutacijų yra arba žalingos ir bus panaikintos iš genų baseino, kai individualios ląstelės žus, arba neutralios. Tačiau, atsiradusios mutacijos gali būti ir naudingos. Pavyzdžiui, mutacija, kurios rezultatas yra atsparumas antibiotikui, populiacijai, kuri reguliariai susiduria su antibiotikais. Kai atsiranda tokia savybė, ląstelės, turinčios šią mutacija, labiau tikėtina, jog išgyvens, ir dauginsis tol, kol aplinka išliks tokia pati. Netrukus, dauguma populiacijos ląstelių turės šį geną – įvyko evoliucinis pakitimas, nors ir nedideliu mastu.

Mutagenas dažniausiai padidina spontaninių mutacijų dažnį. Įprastai mutacijų dažnis yra vienas iš 106 replikuojamų genų, o esant mutagenui dažnis padidėja maždaug 10 - 1000 kartų. Kitaip tariant, esant mutagenui, mutacijos dažnis pakinta nuo maždaug 10-6 iki 10-5 ar 10-3. Mutagenai naudojami eksperimentiniams tikslams, tam kad būtų padidintas mutuotų ląstelių skaičius, tiriant mikroorganizmo genetines savybes bei komerciniams tikslams.

Mutantų identifikavimas
Mutantai gali būti nustatomi atrenkant arba testuojant pakitusį fenotipą. Nesvarbu ar naudojamas mutagenas, ar ne, mutantinės ląstelės su specifine mutacija visada yra retos, palyginus su kitomis ląstelėmis populiacijoje. Pagrindinė problema yra tokio reto įvykio nustatymas.

Eksperimentai dažnai atliekami su bakterijomis, nes šios greitai dauginasi, tad didelis organizmų skaičius (daugiau nei 109 skystos terpės mililitre) nesunkiai gaunamas ir panaudojamas eksperimente. Be to, kadangi bakterijos dažniausiai turi po vieną kiekvieno geno kopiją, mutavusio geno padarinys nėra maskuojamas normalios geno kopijos, kaip daugumoje eukariotinių organizmų.  

Teigiamoje selekcijoje atrenkame mutavusias ląsteles (atskiriame nuo nemutavusių). Pavyzdžiui, tarkime, kad norime identifikuoti mutantines bakterijas, kurios yra atsparios penicilinui. Kai bakterijų ląstelės yra užsėjamos ant terpės, kurioje yra penicilino, mutantai bus identifikuoti tiesiogiai. Tos kelios ląstelės populiacijoje, kurios turi atsparumą (mutantai) augs ir suformuos kolonijas, o normalios, penicilinui jautrios ląstelės, tokioje terpėje neaugs.

Kitokio tipo genuose mutacijos gali būti identifikuojamos naudojant neigiamą selekciją. Šio proceso metu atrenkamos ląstelės, kurios neatlieka tam tikros funkcijos, naudojant lėkštelių kopijavimo (replica plating) metodą. Pavyzdžiui, mes norime lėkštelių kopijavimą panaudoti identifikuojant bakterijas, kurios prarado gebėjimą sintetinti aminorūgštį histidiną. Pradžioje, apie 100 bakterijų ląstelių yra inokuliuojamos lėkštelėje su agarizuota terpe. Šioje lėkštelėje, vadinamoje pagrindine lėkštele (master plate), yra terpė su histidinu, ant kurios ląstelės galės augti. Po 18-24 valandų inkubacijos, kiekviena ląstelė suformuos koloniją. Tada sterilios medžiagos, pavyzdžiui, latekso ar filtrinio popieriaus, padėklas yra prispaudžiamas prie pagrindinės lėkštelės ir dalis ląstelių nuo kiekvienos kolonijos prikibs prie padėklo. Toliau, padėklas yra prispaudžiamas prie kelių (ar daugiau) sterilių lėkštelių (lyg daromi štampai). Vienoje iš šių lėkštelių yra terpė, kurioje nėra histidino, o kitoje – terpė su histidinu. Šiose lėkštelėse nemutavusios, originalios ląstelės, gali augti ir formuoti kolinijas. Kiekviena kolonija, kuri gali augti pagrindinėje lėkštelėje, bet negali sintetinti histidino, neaugs lėkštelėje su terpe be histidino. Tada galima atskirti mutantines kolonijas pagrindinėje lėkštelėje. Be abejo, kadangi mutacijos yra labai retos (net ir esant mutagenui), taip reikia patikrinti daug lėkštelių, kad būtų galima identifikuoti specifinį mutantą.


Lėkštelių kopijavimas yra labai efektyvus būdas identifikuojant mutantus, kuriems reikia vieno ar daugiau naujų augimo faktorių. Bet kuris mutantinis mikroorganizmas, kuriam būdingi mitybos reikalavimai skirtingi, nei tėviniams individams, vadinamas auksotrofu. Paprastai tariant, auksotrofas yra mikroorganizmas, kuris negali augti, jei terpėje nėra tam tikros medžiagos, jis ją privalo gauti iš aplinkos, nors tėvinis individas šią medžiagą geba pasigaminti pats. Pavyzdžiui, auksotrofas gali neturėti fermento, reikalingo tam tikros aminorūgšties sintezei, ir mutantas neaugs terpėje be šios aminorūgšties.

Sekit ir dalinkitės. Iki kito susitikimo :)

Informacijos šaltiniai: 
  • Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. “Microbiology. An Introduction”. 11th edition. p.228-230

The COINS 2018


Praeitą savaitę VU GMC vyko studentų organizuojama tarptautinė konferencija The COINS. Joje sudalyvavau šiek tiek mažiau, nei buvau planavusi - nepavyko salėje gyvai stebėti Nobelio premijos laureatų prezentacijų, tačiau laimei, jas buvo galima žiūrėti konferencijos facebook paskyroje (tad didelis ačiū organizatoriams).

Kurį laiką galvojau, ką gi galėčiau parašyti apie šią konferenciją... Taigi, noriu tiesiog pasidžiaugti ja ir padėkoti konferencijos organizatoriams. Jūs esat šaunuoliai, jog pritraukiat ne vieną žinomą vardą, o mes, savo jaukioje aplinkoje, galime susipažinti su jų darbais ir nuopelnais.

Be to, viena iš konferencijos savybių, kuri man patinka labiausiai - konferencijoje savo darbus ir tyrimus gali pristatyti ne tik mokslininkai, bet ir paprasti studentai, dar tik žengę pirmuosius savo karjeros žingsnius. Aš ir pati šioje konferencijoje dalyvavau dukart - 2016 ir 2017 metais su Vilnius iGEM 2016 metų komandos idėja, o kitąmet gal pavyks dalyvauti ir su savo tyrimu. Tai ne tik puiki galimybė studentams parodyti savus darbus, bet ir galbūt gauti naudingų žinių, praversiančių jiems ateityje.

Na o labiausiai įsiminusi konferencijos akimirka - special event "Arbata su Nobeliu", tiksliau, 1991 m. Fiziologijos ir Medicinos Nobelio premijos laureatu, Erwin Neher. Su mumis jis pasidalino savo mintimis apie mokslo sričių pasiskirstymą, tai yra, ar tikrai tikslinga iškart pradėti mokytis gana siauroje srityje, ar geriau pirma pasimokyti platesnę ir tik susidarius vaizdą, apie visą mokslo sritį, pasirinkti siauresnę jos kryptį. Visgi jis labiau linkęs tikėti, jog antrasis variantas yra naudingesnis. Be abejo, papasakojo ir apie tai, kaip atliko tyrimą, už kurį gavo Nobelio premiją - ląstelės jonų kanalų funkcijos. Po įvardintų nesėkmių suprantu, kad atliekant darbą reikia stebėti kiekvieną detalę, nes būtent kažkokia smulkmena, kuri iš pažiūros gali būti nereikšminga, gali tapti būtent tuo, kas trukdo gauti nuoseklius rezultatus. Po diskusijos tik dar kartą įsitikinau, kad mokslo pasiekimai be nesėkmių - neįmanomi.

Taigi, iki susitikimo kitais metais, COINS. Jau rezervuokit man laiką! :D 
 

Follow by Email